Τεχνικός εξοπλισμός

  • Ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός Topcon GPT 3003 με σειριακό αριθμό :, ακρίβειας 3cc , με σύγχρονο αποστασιόμετρο Laser και δυνατότητα μετρήσεων χωρίς πρίσμα στα 200m ακρίβειας 1ppm link: http://www.topcon.com.sg/survey/gpt30.html
  • Γεωδαιτικός δέκτης GPS (GNSS) Topcon Hiper VR με σειριακό αριθμό: , 226 καναλιών , με δέκτη των συχνοτήτων L1 , L1C, L2C,L2P,L5 συμβατό με τα δορυφορικά δίκτυα : GPS , GLONASS , BEIDOU , GALILEO , SBAS , QZSS, ακρίβειας ±2cm ,  το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ιδιωτικό δίκτυο  μόνιμων σταθμών αναφοράς Uranus της Tree Company link: https://www.topconpositioning.com/gb/gnss/gnss-receivers/hiper-vr#panel-product-info
  • Drone MAVIC 3 Enterprise της DJI με αισθητήρα κάμερας 4/3inch , μέγιστης ανάλυσης 20 Μpixel , με λογισμικό της DJI για τον προγραμματισμό των πτήσεων , σύστημα εντοπισμού RTK (κινηματικός εντοπισμός πραγματικού χρόνου) εξαλοίφωντας την ανάγκη ύπαρξης φωτοσταθερών σημείων , με 4 μπαταρίες με διάρκεια πτήσεως 35 min η καθεμία link: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise/specs
  • Φορητός τρισδιάστατος σαρωτής χειρός Omniasphere Janus explore (Laser Scanner) τεχνολογίας LIDAR ενσωματώνοντας της τεχνολογία αιχμής SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) , με δυνατότητα μετρήσεων σε 270ºx360º και πλήθους 320.000 σημείων ανά δευτερόλεπτο , σχετικής ακρίβειας 2cm , ο οποίος σαρώνει το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον  απο ένα δωμάτιο έως και ολόκληρο κτήριο(πχ.ξενοδοχείο) εσωτερικά και εξωτερικά εξασφαλίζοντας μεγάλες ακρίβειες για τις συνήθεις εργασίες , αποτελεσματικότητα , ταχύτητα και πληρότητα των δεδομένων , εξαλείφοντας την ανάγκη για επιστροφή στον υπό αποτύπωση χώρο για επανάληψη μετρήσεων γιατί έχει ληφθεί όλη η πληροφορία απο την αρχή. Το παραγόμενο νέφος σημείων (point cloud) μπορεί να εισαχθεί και να διαχειριστεί απο κατάλληλο λογισμικό με την δυνατότητα παραγωγής κατόψεων και τομών των προς αποτύπωση αντικειμένων – χώρων σε ελάχιστο χρόνο. link: https://www.topomarket.gr/el/3d-αποτύπωση/1055-omniasphere-janusexplore-handheld-mobile-laser-scanner.html
  • Αποστασιόμετρο Laser Bosch …….
  • Παρελκόμενα τοπογραφικών οργάνων (τρίποδες , τρικόχλια , πρίσματα κλπ.)
  • Υπολογιστής με επεξεργαστή Intel I5 13600k , 32Gb RAM , κάρτα γραφικών NVIDIA RTX 4070ti 12GB για την κάλυψη των απαιτήσεων υπολογιστικής ισχύος των διαδικασιών της φωτογραμμετρίας
  • Υπολογιστής με επεξεργαστή Intel I7 11700k , 16Gb RAM , κάρτα γραφικών NVIDIA RTX 3060ti για την επεξεργασία του νέφους σημείων (point cloud)
  • Υπολογιστής με επεξεργαστή Intel I7 8700k , 32Gb RAM , κάρτα γραφικών NVIDIA RTX 2060 για τις συνήθεις εργασίες που απιατούν τα προγράμματα CAD