Τεχνικός εξοπλισμός

  • Ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός Topcon GPT 3003 με σειριακό αριθμό :, ακρίβειας 3cc , με σύγχρονο αποστασιόμετρο Laser και δυνατότητα μετρήσεων χωρίς πρίσμα στα 200m ακρίβειας 1ppm link: http://www.topcon.com.sg/survey/gpt30.html
  • Γεωδαιτικός δέκτης GPS (GNSS) Topcon Hiper VR με σειριακό αριθμό: , 226 καναλιών , με δέκτη των συχνοτήτων L1 , L1C, L2C,L2P,L5 συμβατό με τα δορυφορικά δίκτυα : GPS , GLONASS , BEIDOU , GALILEO , SBAS , QZSS, ακρίβειας ±2cm ,  το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ιδιωτικό δίκτυο  μόνιμων σταθμών αναφοράς Uranus της Tree Company link: https://www.topconpositioning.com/gb/gnss/gnss-receivers/hiper-vr#panel-product-info
  • Drone MAVIC 3 Enterprise της DJI με αισθητήρα κάμερας 4/3inch , μέγιστης ανάλυσης 20 Μpixel , με λογισμικό της DJI για τον προγραμματισμό των πτήσεων , σύστημα εντοπισμού RTK (κινηματικός εντοπισμός πραγματικού χρόνου) εξαλοίφωντας την ανάγκη ύπαρξης φωτοσταθερών σημείων , με 4 μπαταρίες με διάρκεια πτήσεως 35 min η καθεμία link: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise/specs
  • Φορητός τρισδιάστατος σαρωτής χειρός Omniasphere Janus explore (Laser Scanner) τεχνολογίας LIDAR ενσωματώνοντας της τεχνολογία αιχμής SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) , με δυνατότητα μετρήσεων σε 270ºx360º και πλήθους 320.000 σημείων ανά δευτερόλεπτο , σχετικής ακρίβειας 2cm , ο οποίος σαρώνει το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον  απο ένα δωμάτιο έως και ολόκληρο κτήριο(πχ.ξενοδοχείο) εσωτερικά και εξωτερικά εξασφαλίζοντας μεγάλες ακρίβειες για τις συνήθεις εργασίες , αποτελεσματικότητα , ταχύτητα και πληρότητα των δεδομένων , εξαλείφοντας την ανάγκη για επιστροφή στον υπό αποτύπωση χώρο για επανάληψη μετρήσεων γιατί έχει ληφθεί όλη η πληροφορία απο την αρχή. Το παραγόμενο νέφος σημείων (point cloud) μπορεί να εισαχθεί και να διαχειριστεί απο κατάλληλο λογισμικό με την δυνατότητα παραγωγής κατόψεων και τομών των προς αποτύπωση αντικειμένων – χώρων σε ελάχιστο χρόνο. link: https://www.topomarket.gr/el/3d-αποτύπωση/1055-omniasphere-janusexplore-handheld-mobile-laser-scanner.html
  • Αποστασιόμετρο Laser Bosch …….
  • Παρελκόμενα τοπογραφικών οργάνων (τρίποδες , τρικόχλια , πρίσματα κλπ.)
  • Υπολογιστής με επεξεργαστή Intel I5 13600k , 32Gb RAM , κάρτα γραφικών NVIDIA RTX 4070ti 12GB για την κάλυψη των απαιτήσεων υπολογιστικής ισχύος των διαδικασιών της φωτογραμμετρίας
  • Υπολογιστής με επεξεργαστή Intel I7 11700k , 16Gb RAM , κάρτα γραφικών NVIDIA RTX 3060ti για την επεξεργασία του νέφους σημείων (point cloud)
  • Υπολογιστής με επεξεργαστή Intel I7 8700k , 32Gb RAM , κάρτα γραφικών NVIDIA RTX 2060 για τις συνήθεις εργασίες που απιατούν τα προγράμματα CAD

Η επιχείρηση  χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού», του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027.