Πολεοδομικές Μελέτες

B2Green_Domhsh_Poleodomika_Shedia
  • Σύνταξη πράξεων αναλογισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την διάνοιξη οδών σχεδίων πόλεως
  • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής στις περιπτώσεις που ο αρχικός πίνακας της πράξης είναι λανθασμένος (όσον αφορά τα ονόματα – αριθμούς συμβολαίων κλπ) ή το ακίνητο έχει διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά (εμβαδόν , πλευρές κλπ)
  • Άρση απαλλοτρίωσης που αφορούν την μη συντέλεση της προβλεπόμενης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως και πρόταση αλλαγής των ρυμοτομικών γραμμών του σχεδίου πόλεως
  • Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων που αφορά δρόμους που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση (συμβολαιογραφικά) για την δόμηση τυφλών οικοπέδων όπως όριζε το αρθρ. Του ΠΔ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικές Υπηρεσίες