Φωτογραμμετρία

fwtogrammetria-05

Φωτογραμμετρία είναι η επιστήμη και τεχνολογία της εξαγωγής αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τα φυσικά και τεχνητά αντικείμενα του περιβάλλοντος μέσα απο την διαδικασία της καταγραφής , μετρήσεων και ερμηνείας φωτογραφιών και προτύπων των εικόνων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

  • Αποτύπωση περιοχών φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος  συμπεριλαμβανομένων αρχαιολογικών μνημείων σε τρισδιάστατη απεικόνιση με πλήρη μετρητική πληροφορία (διαστάσεις , συντεταγμένες , υψόμετρα κλπ.)
  • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτων υψηλής ανάλυσης  (εικόνα μετά απο ορθοαναγωγή σε δεδομένο σύστημα συντεταγμένων)
  • Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM) , ψηφιακού μοντέλου επιφανείας (DSM).
  • Υψομετρικές καμπύλες
  • Ογκομετρήσεις
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικές Υπηρεσίες