Φωτογραμμετρία

fwtogrammetria-05

Φωτογραμμετρία είναι η επιστήμη και τεχνολογία της εξαγωγής αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τα φυσικά και τεχνητά αντικείμενα του περιβάλλοντος μέσα απο την διαδικασία της καταγραφής , μετρήσεων και ερμηνείας φωτογραφιών και προτύπων των εικόνων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

  • Αποτύπωση περιοχών φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος  συμπεριλαμβανομένων αρχαιολογικών μνημείων σε τρισδιάστατη απεικόνιση με πλήρη μετρητική πληροφορία (διαστάσεις , συντεταγμένες , υψόμετρα κλπ.)
  • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτων υψηλής ανάλυσης  (εικόνα μετά απο ορθοαναγωγή σε δεδομένο σύστημα συντεταγμένων)
  • Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM) , ψηφιακού μοντέλου επιφανείας (DSM).
  • Υψομετρικές καμπύλες
  • Ογκομετρήσεις
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικές Υπηρεσίες

Η επιχείρηση  χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού», του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027.