Ακίνητα

Afthaireta
 • ΕΛΕΓΧΟΣ

  Πλήρης τεχνικός έλεγχος διαμερίσματος – μονοκατοικίας ο οποίος περιλαμβάνει:
  1. Συλλογή αντιγράφων σχεδίων απο την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία (νομιμοποιητικά στοιχεία).
  2. Αυτοψία και  πλήρη αποτύπωση με σύγχρονες μεθόδους και όργανα
  3. Σύγκριση των νομιμοποιητικών στοιχείων με την υπάρχουσα κατάσταση
  4. Εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν ύπαρξης πολεοδομικών παραβάσεων


 •  ΡΥΘΜΙΣΗ

  Μετά απο την εξακρίβωση των πολεοδομικών παραβάσεων ακολουθεί η εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ (σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων) σύμφωνα με τον ισχύοντα ν.4495/2017.

  Διαχείριση της δήλωσης και δημιουργία φύλλων καταγραφής των πολεοδομικών παραβάσεων , υπολογισμός του προστίμου , σύνταξη των απαραίτητων σχεδίων ανάλογα με την περίπτωση και τα απαιτούμενα της κατηγορίας , τεχνική έκθεση , συλλογή αεροφωτογραφιών – δημοσίων εγγράφων (π.χ.βεβαίωση ενσήμων απο ΙΚΑ) , έκδοση παραβόλου – υπολοίπου προστίμου , οριστική υπαγωγή – περαίωση.


 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΤΚ (ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου)

  Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου η οποία είναι απαραίτητη στην σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης περιλαμβάνει την εισαγωγή σε πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ όλων των στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα του κτηρίου όπως:
  1. ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων βάσει των ν.4495/2017, ν.4178/2013, ν.4014/2011,
  2. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) – συντάσσεται απο ειδικό συνεργάτη ενεργειακό επιθεωρητή
  3. Θέση , διεύθυνση , εντοπισμός , σχέδια αδείας , στέλεχος αδείας , κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) , εντός-εκτός σχεδίου , υλοποιημένα όρια ή όχι κλπ.


 • ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

  Σύνταξη πλήρης φακέλου απο εξειδικευμένη ομάδα διπλωματούχων μηχανικών (τοπογράφος, αρχιτέκτονας , μηχανολόγος, πολιτικός-στατικός) κατά περίπτωση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για :
  1. Προέγκριση άδειας δόμησης
  2. Βεβαίωση όρων δόμησης
  3. Έγκριση άδειας δόμησης
  4. Τελική άδεια δόμησης


 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικές Υπηρεσίες