Λογισμικό

  • 3 άδειες μόνιμες του προγράμματος CAD Gstarcad professional για την εισαγωγή , επεξεργασία μετρήσεων και δημιουργία των τελικών σχεδίων με δυνατότητα διαχείρισης τρισδιάστατων αντικειμένων (mesh , point clouds) , δημιουργίας τομών (sections) , εισαγωγή και γεωαναφορά ορθοφωτοχαρτών link: https://www.gstarcad.net/cad/
  • 2 μόνιμες άδειες του λογισμικού GGCAD (addon cad) για την επεξεργασία των τοπογραφικών δεδομένων – στοιχείων με πλήρη κάλυψη των χαρακτηρισμών των σημείων , γραμμών , κειμένων , επιφανειών που παρουσιάζονται σε ένα σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα , με δυνατότητα δημιουργίας ισουψών καμπυλών απο μοντέλο εδάφους (TIN) , κατά μήκος τομών (μηκοτομές) , κατά πλάτος τομές (διατομές) και υπολογισμού όγκου χωματισμών link: http://www.ggcad.gr
  • 1 μόνιμη άδεια λογισμικού φωτογραμμετρίας AGISOFT METASHAPE Professional link: https://www.agisoft.com/features/professional-edition/
  • Λογισμικό υδραυλικών επιλύσεων HEC-RAS link: https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
  • 2 μόνιμες άδειες του λογισμικού Adobe Photoshop Elements για την διαχείριση οποιουδήποτε τύπου εικόνας
  • 2 μόνιμες άδειες του λογισμικού πακέτου Microsoft Office Home&Business για την δημιουργία κειμένων , τεχνικών εκθέσεων , πινάκων κλπ.
  • 1 μόνιμη άδεια του λογισμικού Δομική Ενημέρωση για την διαρκή ενημέρωση των αλλαγών στην τρέχουσα πολεοδομική νομοθεσία
  • Πλήθος βοηθητικών προγραμμάτων για τις εργασίες εντοπισμού , μετατροπή συντεταγμένων , επίλυσης οδεύσεων κλπ.