Ποιοι είμαστε

Το Geomatic* Engineering ξεκίνησε ως τεχνικό γραφείο το 2015 στην Κόρινθο απο τον Μιχάλη Γκέλη ο οποίος είναι Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ξεκίνησε ως μία ιδέα όλων των πεδίων που ένας τοπογράφος μηχανικός μπορεί να υποστηρίξει.

Είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μελετητής δημοσίων έργων.

Με την εμπειρία των 16 ετών ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών πάνω από 15 μηχανικούς και ένα δίκτυο πελατών πάνω από 500 ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Κορινθία.

Η συνεχής εκπαίδευση στις απαιτήσεις του επαγγέλματος , οι υψηλές προδιαγραφές και οι προσιτές τιμές προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στα χέρια σας.

*Το Geomatics ή Γεωματική είναι ένας επιστημονικός όρος που εισήχθη από τον Michel Paradis, έναν γαλλο-καναδό Τοπογράφο, το 1981, λόγω της ανάγκης ένταξης σε μία νέα πειθαρχία η οποία περιέχει τις παραδοσιακές τεχνικές και μεθόδους συλλογής γεωπληροφοριών, σε συνδυασμό, με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και νέων μεθόδων, τα οποία αποσκοπούν στον ακριβή προσδιορισμό και την παρουσίαση χαρακτηριστικών του φυσικού και τεχνικού περιβάλλοντος.

Μιχάλης Γκέλης

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
1997 – 2005

Μελετητικό πτυχίο
ΑΜ:21820

  1. κατ 2 τάξη Ά Πολεοδομικές & ρυμοτομικές μελέτες
  2. κατ 16 τάξη Ά Μελέτες τοπογραφίας

Γλώσσες

  • Ελληνικά (Μητρική)
  • Αγγλικά (Intermediate – B2)
  • Ισπανικά (Intermediate – A2)

Η επιχείρηση  χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού», του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027.